Dansk Mobil Beton skifter til miljødiesel

Dansk Mobil Beton skifter til miljødiesel

Hos Dansk Mobil Beton A/S arbejder vi løbende med miljøforbedringer, herunder også muligheden for at forbedre miljøet omkring vores køretøjer.

Partikler fra dieselmotorer er nemlig et stort problem for luftkvaliteten i byerne og særligt udledningen fra lastbiler og andre større transportmidler, betyder dårligere luftkvalitet.
Derfor er vi gået over til Shell GTL Fuel, der er syntetisk miljødiesel lavet på naturgas i stedet for råolie.
Det betyder, at forbrændingen er betydeligt renere end ved almindelig diesel. Det har betydning for luftkvaliteten – især i byområder med tung og tæt dieseltrafik.
Vores biler forurener således mindre end ved brug af almindelig miljødiesel. Det er fordi Shell GTL Fuel er så godt som svovl- og lugtfrit og reducerer både NOx- og partikeludledningen betydeligt.

Renere luft og bedre arbejdsvilkår

Renere udstødning giver bedre luftkvalitet i områder med tæt trafik og forbedrer desuden arbejdsvilkårene for vores medarbejdere. Erfaringerne viser desuden, at man foruden de tydelige reduktioner i udledningen af skadelige stoffer. Der oplever en klar støjreduktion fra motorerne.