Levering af beton

Vi har INGEN brændstoftillæg tillæg for tilvalg af 4-akslet bil tillæg for beton uden puzzolaner leveringstillæg miljøafgift omfaktureringsgebyr returtillæg tillæg for papir følgeseddel tillæg for 16 mm sten vintertillæg tillæg for transport af slanger og rør tillæg for pumpevask tillæg for opstartspuds tillæg for tilrigning af slanger og rør

levering af beton

Når du bestiller beton hos Dansk Mobil Beton A/S blander vi betonen på stedet. Derfor kan vi nøjes med at producere præcis den mængde beton, der er behov for. Nogle gange vil der være behov for lidt mindre beton end det, du har bestilt og nogle gange er der behov for lidt mere. Da det er dig som kunde, som står for udlægningen af betonen, er det også dit ansvar at sige stop, når der ikke skal bruges mere. Hvis du reelt har brug for mere end der er bestilt, har vi som regel materialer med til at producere en ½ til 1 kubikmeter ekstra. 
Husk, at vi bliver ved med at producere til støbningen er færdig eller du selv siger stop. Det betyder, at hvis du kun ønsker at modtage præcis den mængde, der er bestilt, skal du fortælle blandeteknikeren (chaufføren) det, inden I går i gang.
Hvis du har bestilt over en ½ kubikmeter for meget, refunderer vi det beløb, du har betalt for meget. Tilsvarende fakturerer vi dig for den mængde beton, som du bruger mere, end det, du bestilte. 

Der er flere måder, du kan få leveret din beton på. Afhængig af, hvilken måde du vælger, er der dog forskellige forhold, der gør sig gældende og som du skal tage i betragtning.

Levering med pumpe

Levering med pumpe giver en både hurtig og præcis udlægning af betonen. Når du vælger denne leveringsform, stiller vi pumpen op og udlægger slanger, så det passer med afstanden fra opstillingsstedet til dér, hvor betonen skal lægges ud. Vores medarbejdere betjener pumpen, mens du selv står for selve udlægningen af betonen. Derfor er det som regel vigtigt, at I er minimum to til selve udlægningen. En til at styre pumpeslangen og en til at afrette og styre højder m.v.
Du skal desuden være opmærksom på, at pumpningen af beton helst skal foregå i en kontinuerlig proces, da ophold i pumpningen øger risikoen for pumpestop (tilstopning af pumpeslangerne). Ved et pumpestop vil man typisk være nødsaget til at skille pumpeslangen ad og tømme de slangestykker, hvor der sidder en eventuel prop. Det betyder, at der løber beton ud på underlaget. Vi sørger naturligvis altid for at begrænse spildet, men påtager os ikke ansvar for eventuelle skader på underlaget eller oprydningen efter et pumpestop. 
Bemærk i øvrigt, at pumpeslangerne skal udlægges med så få bøjninger på slangerne som muligt, idet knæk og bøjninger øger risikoen for pumpestop. 
Når pumpningen er afsluttet, skydes en bold igennem slangerne for at rense dem, så aflejringer af hærdet beton undgås. I den forbindelse vil der være et vist spild som – hvis det ikke kan afleveres i selve støbningen – efterlades på byggepladsen. 

Levering med sliske

Når du vælger levering med sliske, er der særlige forhold, som gør sig gældende. Den samlede længde på blandesnegl og sliske begrænser sig til ca. 5 meter fra bagenden af betonbilen, afhængig af hvordan den kan køre til. Desuden er blandesneglen begrænset til kun at kunne hæves til 1.30 meter, når den producerer. Det betyder, at skal vi levere betonen over en hæk eller igennem vinduet, må højden ikke overstige 1.20 m for enden af blandesneglen. 
Der er tale om tungt materiel som slår en smule fra side til side, når der produceres. Derfor kan man risikere, at der sker skader på for eksempel vinduesramme eller dørkarm, hvis betonen skal leveres ind i huset. Vi påtager os ikke ansvaret for den slags skader, så derfor er det en god idé at afmontere døre/vinduer eller sørge for, at de er ordentligt beskyttet, inden vi går igang. 
Selve blandesnegl/sliske kan køres fra side til side på betonbilen, men det er ikke muligt, at ‘knække’ selve slisken. Det vil sige at levering med sliske sker i en lige linje fra betonbilen. 

Levering til trillebør

Levering til trillebør er den billigste måde at få leveret mindre mængder beton på, når betonen skal transporteres over en vis afstand fra betonbilens opstillingssted til aflæsningsstedet. Du skal dog være opmærksom på, at det er tungt arbejde og tager noget længere tid end ved for eksempel aflæsning ved pumpe. Først og fremmest skal du vurdere, hvor mange I skal være til at køre trillebøre. En normal trillebør tager ca. 70 liter (ca, 140 kg) beton, hvis du skal kunne køre den. Det betyder, at der skal køres ca. 15 gange pr. kubikmeter beton. 
Det er også vigtigt, at du bruger en egnet trillebør. En almindelig havebør kommer nemlig hurtigt til kort. Derfor anbefaler vi, at alle, der skal være med til at køre betonen, bliver udstyret med en solid murerbør (du kan leje dem hos os, hvis du ikke har nok). 
Endelig vil det være en god idé at tilkøbe forlænget byggepladstid (ekstra tid til aflæsning) afhængig af, hvor mange I er til at køre betonen. Du har nemlig reelt kun 6 min. pr. kubikmeter beton, og det kan være meget svært at nå. Samtidig risikerer du at få en ekstraregning, for ikke aftalt forlænget byggepladstid. Derfor anbefaler vi altid køb af ekstra byggepladstid, når man vælger levering til trillebør.

generelt om levering

Når vi leverer din beton, parkerer vi i udgangspunktet på offentlig vej eller på andet kørefast underlag. Hvis du som kunde anviser en kørevej, der ikke er fast og vores biler (vejer 32-54 tons) kører fast, er det dit ansvar at dække omkostningerne i forbindelse med eventuel fritrækning samt skader på bil og underlag. 
Skal aflæsningen foregå fra andet end offentlig vej eller egen grund er det vigtigt, at du indhenter tilladelse fra ejer (for eksempel nabo, grundejerforening eller kommunen). Dette gælder også, hvis vi skal krydse kommunalt fortov eller lignende for at køre til, da vores biler ofte vil kunne forårsage skader på grund af vægten. Skader på andres grund eller ejendom som følge af den anviste kørevej er dit ansvar som kunde.