Miljø

Vi har INGEN brændstoftillæg tillæg for tilvalg af 4-akslet bil tillæg for beton uden puzzolaner leveringstillæg miljøafgift omfaktureringsgebyr returtillæg tillæg for papir følgeseddel tillæg for 16 mm sten vintertillæg tillæg for transport af slanger og rør tillæg for pumpevask tillæg for opstartspuds tillæg for tilrigning af slanger og rør

Dansk Mobil Beton

Miljøvenlig beton

Fremstillingen af ny beton er årsag til mellem fem og ti procent af det samlede CO2-udslip hvert år.*
Dette skyldes først og fremmest, at produktionen af betonen er meget energikrævende i alle dets faser. Derfor kan selv mindre reduktioner i mængden af produceret beton have stor betydning for udledningen af drivhusgasser globalt set. 

Ved konventionel produceret beton er der en tendens til, at man som kunde altid bestiller for meget – dels for at være sikker på, at der er beton nok til byggeprojektet, dels for at undgå både omkostninger og besvær ved at få leveret for lidt beton.
Derfor er det ikke unormalt med en overproduktion på 10-15% ved levering af fabriksfremstillet beton og dermed 10-15% større udledning af CO2 end nødvendigt. 

*MIT (Massachusetts Institue of Technology: Paving the way to greenhouse gas reductions, 2011).

Når du vælger beton fra Dansk Mobil Beton A/S, vælger du samtidig en miljørigtig løsning

For det første producerer vi præcist den mængde beton, som du har behov for. Hverken mere eller mindre. For det andet er vores produktionsmåde meget mindre ressourcekrævende end traditionel betonproduktion, fordi vi ikke skal drive en traditionel fabrik og sidst men ikke mindst betyder produktionsmåden meget mindre tomkørsel og dermed mindre udledning af CO2. 

I øvrigt bruger vi genbrugsvand til rengøring af vores biler. 

corporate social responsibility

Ansvarlighed

Hos Dansk Mobil Beton A/S mener vi, at erhvervslivet er den drivkraft, som er nødvendig for forandringer og som er afgørende for at løse sociale og miljømæssige udfordringer, gennem innovation og klart definerede politikker. Formålet med vores CSR-arbejde er at fastlægge retningslinjer for Dansk Mobil Beton's håndtering af samfundsansvar, medarbejderansvar og miljøansvar og dermed sikre, at vi løbende forbedrer os i vores dagligeforretningsakriviteter og forretningsstrategier.

Bæredygtighed

Dansk Mobil Beton A/S har med støtte fra Innovationsfonden skabt en række recepter på bæredygtig beton baseret på nedknust genbrugsbeton. Alle recepter er udviklet og testet i samarbejde med Teknologisk Institut. I de nye betoner er 100% af tilslaget (sten og grus) erstattet med nedknust genbrugsbeton og dermed spares der på udvinding af jordens råstoffer og ressourcer samtidig med, at vi genbruger dele af de enorme mængderbetonaffald, der hvert år skabes i Danmark. Reelt betyder det, at 100% af tilslaget (sten og grus) erstattes af knust beton, hvilket svarer til, at 80% af den færdige beton består af genbrugsmaterialer uden at det går ud over hverken styrke eller egenskaber.

Download csr profilen

Du kan downloade eller læse/se hele CSR profilen som PDF.

corporate social responsibility

Ansvarlighed

Hos Dansk Mobil Beton A/S mener vi, at erhvervslivet er den drivkraft, som er nødvendig for forandringer og som er afgørende for at løse sociale og miljømæssige udfordringer, gennem innovation og klart definerede politikker. Formålet med vores CSR-arbejde er at fastlægge retningslinjer for Dansk Mobil Beton's håndtering af samfundsansvar, medarbejderansvar og miljøansvar og dermed sikre, at vi løbende forbedrer os i vores dagligeforretningsakriviteter og forretningsstrategier.

Bæredygtighed

Dansk Mobil Beton A/S har med støtte fra Innovationsfonden skabt en række recepter på bæredygtig beton baseret på nedknust genbrugsbeton. Alle recepter er udviklet og testet i samarbejde med Teknologisk Institut. I de nye betoner er 100% af tilslaget (sten og grus) erstattet med nedknust genbrugsbeton og dermed spares der på udvinding af jordens råstoffer og ressourcer samtidig med, at vi genbruger dele af de enorme mængderbetonaffald, der hvert år skabes i Danmark. Reelt betyder det, at 100% af tilslaget (sten og grus) erstattes af knust beton, hvilket svarer til, at 80% af den færdige beton består af genbrugsmaterialer uden at det går ud over hverken styrke eller egenskaber.

Download csr profilen

Du kan downloade eller læse/se hele CSR profilen som PDF.

corporate social responsibility

CSR profil 2019

Ansvarlighed

Hos Dansk Mobil Beton A/S mener vi, at erhvervslivet er den drivkraft, som er nødvendig for forandringer og som er afgørende for at løse sociale og miljømæssige udfordringer, gennem innovation og klart definerede politikker. Formålet med vores CSR-arbejde er at fastlægge retningslinjer for Dansk Mobil Beton's håndtering af samfundsansvar, medarbejderansvar og miljøansvar og dermed sikre, at vi løbende forbedrer os i vores dagligeforretningsakriviteter og forretningsstrategier.

Bæredygtighed

Dansk Mobil Beton A/S har med støtte fra Innovationsfonden skabt en række recepter på bæredygtig beton baseret på nedknust genbrugsbeton. Alle recepter er udviklet og testet i samarbejde med Teknologisk Institut. I de nye betoner er 100% af tilslaget (sten og grus) erstattet med nedknust genbrugsbeton og dermed spares der på udvinding af jordens råstoffer og ressourcer samtidig med, at vi genbruger dele af de enorme mængderbetonaffald, der hvert år skabes i Danmark. Reelt betyder det, at 100% af tilslaget (sten og grus) erstattes af knust beton, hvilket svarer til, at 80% af den færdige beton består af genbrugsmaterialer uden at det går ud over hverken styrke eller egenskaber.

Download csr profilen

Du kan downloade eller læse/se hele CSR profilen som PDF.

Bæredygtigt samarbejde

borup ressourcecenter aps er modtager af vores betonaffald fra afvaskning af vores biler. deres anlæg ligger 50 meter fra vores vaskeplads. affaldet bruges til fremstilling af knust beton og genanvendes til betonproduktion, vejfyld m.m.