Leje af udstyr

Vi har INGEN brændstoftillæg tillæg for tilvalg af 4-akslet bil tillæg for beton uden puzzolaner leveringstillæg miljøafgift omfaktureringsgebyr returtillæg tillæg for papir følgeseddel tillæg for 16 mm sten vintertillæg tillæg for transport af slanger og rør tillæg for pumpevask tillæg for opstartspuds tillæg for tilrigning af slanger og rør

leje af udstyr

Når du skal støbe, har du ofte brug for særligt udstyr, der gør arbejdet med betonen lettere. Der er tale om udstyr, som de fleste sjældent har stående i garagen og derfor tilbyder vi, at du kan leje udstyret, når du køber beton hos os. 
Hvis vi ikke kan komme tæt på selve støbestedet (for eksempel hvis din indkørsel ikke kan bære en 32 tons lastbil), vælger mange af vores private kunder, at køre betonen i en trillebør. Her skal du være opmærksom på, at familiens gamle havebør ofte kommer til kort. Derfor kan det være en god idé at leje en rigtig murerbør og gerne til alle de, som skal hjælpe med projektet. 
Vi er ligeledes leveringsdygtige i pladestampere, betonafrettere og andet udstyr, som gør arbejdet lettere. Du kan se det forskellige værktøj og lejepriser her på siden. 
Når du lejer udstyr hos os, skal du selv hente det og levere det tilbage. Når du modtager udstyret er det rengjort og kontrolleret og vi forventer naturligvis, at du returnerer det i samme stand. 
Når du afhenter udstyret skal du lægge et depositum på DKK 500,- som du naturligvis får tilbage, når du afleverer udstyret i samme stand igen. 

Trillebør

God og solid trillebør, når betonen skal køres. Husk at leje en bør til alle hjælperne.

leje pr. døgn
DKK 50,- inkl. moms
Pladestamper

Anvendes i forbindelse med komprimering af underlag før støbning af f.eks. gulve.

leje pr. døgn
DKK 300,- inkl. moms
Betonvibrator

En betonvibrator med 2 m stav anvendes til at få luften ud af den friske beton. 

leje pr. døgn
DKK 100,- inkl. moms
Jutter

Anvendes i forbindelse med vibreringsfri beton til udglatning af overfladen.

leje pr. døgn
DKK 100,- inkl. moms
Flamingoskærer


Til tilpasning af flamingoplader eller støbekasser.

leje pr. døgn
DKK 100,- inkl. moms
Bindemaskine

Til sammenbinding af armeringsjern i fundamenter og gulvplader. (Leje ved samtidig køb af bindetråd til DKK 100,- pr. rulle)

leje pr. døgn
DKK 400,- inkl. moms
Laser

Laser nivellering til afsætning af højder og under terræn. 


 

leje pr. døgn
DKK 300,- inkl. moms
Lejers forpligtelser og ansvar i forbindelse med leje af udstyr

Sålænge lejemålet varer, bærer lejer enhver risiko og ansvar for det af Dansk Mobil Beton A/S lejede materiel. Lejer påtager sig ansvaret for, at det lejede materiel anvendes under hensyntagen til foreskreven ydeevne, sikkerhedsforskrifter og bestemmelser. 
fremleje eller udlån til tredjemand må ikke finde sted. Materiellet må ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på følgesedlen angivne adresse uden skriftlig aftale. 
Lejer bærer alene ansvaret for sig selv og andre med hensyn til skader i forbindelse med brug af udstyret. Herunder bærer lejer ansvaret for skader på ting, personer og materiel, som følge af anvendelse af materiellet. Lejer må ikke ændre på eller ombygge det lejede materiel.
Reparationer på Dansk Mobil Betons materiel må kun udføres af Dansk Mobil Bedton eller en af Dansk Mobil Beton anvist reparatør og kun efter forudgående aftale. Dansk Mobil Betons personale skal til enhver tid have uhindret adgang – men ikke pligt – til at inspicere det udlejede materiel. 

Dansk Mobil Beton

Kontakt os hvis du vil bestille udstyr eller vide mere om hvilket udstyr, du har brug for. 

70 40 41 40