Grøn Beton

bæredygtig grøn beton

Dansk mobil beton

Hos Dansk Mobil Beton A/S leverer vi alle de gængse betontyper til byggeriet – lige fra det lille terasseprojekt hos den private husejer til storentreprenørernes bygge- og anlægsprojekter. 

Dansk Mobil Beton A/S

Grøn beton

Dansk Mobil Beton A/S  har med støtte fra Innovationsfonden skabt en række recepter på bæredygtig beton baseret på nedknust genbrugsbeton. Alle recepterne er udviklet og testet i samarbejde med Teknologisk Institut. I de nye betoner er 100% af tilslaget (sten og grus) erstattet med nedknust genbrugsbeton og dermed spares der på udvinding af jordens råstoffer og ressourcer samtidig med, at vi genbruger dele af de enorme mængder betonaffald, der hvert år skabes i Danmark. 

Reelt betyder det, at 100% af tilslaget (sten og grus) erstattes af knust beton, hvilket svarer til, at 80% af den færdige beton består af genbrugsmaterialer uden det går ud over hverken betonens styrke eller egenskaber i øvrigt. 

Som den første leverandør af beton i Danmark kan Dansk Mobil Beton A/S tilbyde bæredygtig ‘grøn’ beton til levering fra dag til dag. Vi kalder produktet Grøn Beton, selvom farven selvfølgeliger ligeså grå som traditionel beton. 

Grøn Beton leveres som traditionel beton (sætmål), vibreringsfri beton, jordfugtig beton og kantstensbeton. Alle i passiv miljøklasse. 

beton beregneren

du kan selv beregne den mængde beton, du skal bruge med vores betonberegner. prøv den her på siden eller via vores app.
vi er alt andet end traditionelle

betonværket på hjul

Med en kapacitet på 8 til 12 m3 kan vore biler dække de fleste behov, men ved større projekter har vi mulighed for at opsætte siloer med råmaterialer, der reelt betyder, at du har din egen betonfabrik til rådighed på pladsen. 

Vi har således leveret

Over 300 m3 bundpladestøbning
+ 300 m3 bundpladestøbning
Over 1000 m3 sammenstøbningsbeton
+ 1000 m3 sammenstøbningsbeton
Natlige støbninger
Tilgængelighed : hele døgnet

Vælg mellem sætmålsbeton, kantstensbeton, vibreringsfri beton, grusbeton eller specialbeton. 
Vi er også leveringsdygtige i betonpumper for udlægning af betonen, når der er langt mellem opstillingssted og brugssted. 

kontakt os

Grøn Beton

– vi er med til at sikre en grønnere fremtid

I Danmark alene bruges ca. 8 millioner tons beton hvert år og selvom beton i forvejen er et nogenlunde miljøvenlidt materiale, har Dansk Mobil Beton alligevel valgt at gå et skridt videre ved at fremstille deres beton endnu mere bæredygtigt.
I Danmark har man blandt andet brugt flyveaske i stedet for cement til fremstilling af beton, hvilket betyder et mindre CO2 udslip, men da flyveaske er et affaldsprodukt fra kulfyrede kraftværker, som er under udfasning, er det afgørende at udvikle alternativer for ikke at forhøje CO2’en under fremstilling af beton fremadrettet.

Hos Dansk Mobil Beton A/S har man, med støtte fra Innovationsfonden, skabt en række løsninger på bæredygtig beton. Det er baseret på nedknust genbrugsbeton.
“Alle løsninger er udviklet og testet i samarbejde med Teknologisk Institut,” fortæller den adm. direktør hos Dansk Mobil Beton, Steen Madsen.
“I de nye betoner er 100 procent af tilslaget erstattet med nedknust genbrugsbeton. Der spares på udvinding af jordens råstoffer og ressourcer samtidig med. Vi genbruger dele af de enorme mængder betonaffald, der hvert år skabes i Danmark.”

Tilslag er betegnelsen for materialer som grus og sand, der blandes med cement, vand og forskellige andre tilsætningsmaterialer for at producere beton. Tilslagsmaterialerne udgør vægtmæssigt typisk 70-80 procent af betonen.
“Dansk Mobil Beton ser heller ingen idé i at skulle bruge ‘drikkevandet’, altså rent vand, til blandingen af beton,” fortsætter Steen Madsen, der påpeger at der, globalt set, er et stort fokus på den stigende vandknaphed. “Derfor arbejder vi også på, at kunne bruge regnvandet, som vi selv opsamler, på sigt. Vi forventer at have et opsamlingsanlæg / rensningsanlæg på plads i løbet af efteråret.”

Dagsordenen er cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er altså på dagsordenen hos Dansk Mobil Beton A/S i Borup. “Vi ser det som vores pligt og som et ansvar overfor samfundet at vi finder løsninger. Der indeholder innovation, grønnere produktudvikling og ikke mindst tilpasning til fremtidens markeder. Det er præget af de globale udfordringer,” lyder det fra den adm. direktør.
Fremstilling af ny beton udgør mellem fem og ti procent af det samlede CO2 udslip hvert år.
“Produktionen af beton er meget energikrævende i alle dets faser,” fortæller Steen Madsen. “Derfor kan selv mindre reduktioner i mængden af produceret beton have stor betydning for udledningen af drivhusgasser globalt set.”

Dansk Mobil Beton A/S er den eneste udbyder af mobilbeton i Danmark. Betonen produceres på stedet i lige præcis den mængde og kvalitet som kunden ønsker. Dette sikrer en fleksibel produktionsform, hvor det er muligt at justere eller omstille produktionen af beton. Så det er til alle mixtyper, sætmålsvariationer samt styrkeklasser indenfor få minutter.
“Med denne form for produktion reduceres overproduktionen på 10-15 procent, som er typisk ved levering af fabriks fremstillet beton. Så allerede her kan vi reducere 10-15 procent af en unødvendig CO2 udledning,” fortælles der af Dansk Mobil Beton A/S i Borup.
“Vores produktionsmåde er meget mindre ressourcekrævende end traditionel betonproduktion. Vi skal ikke drive en traditionel fabrik. Vores produktionsmåde sikrer ligeledes meget mindre tomkørsel. Det bidrager til bæredygtighed og i øvrigt bruger vi også genbrugsvand til rengøring af vores biler,” slutter Steen Madsen, adm. direktør hos Dansk Mobil Beton A/S.