Betonvirksomhed i Borup er blevet mere miljøvenlig

Betonvirksomhed i Borup er blevet mere miljøvenlig

Af Marie Louise Rasmussen, sn.dk, 8. september 2022, 08:30

Når man skal levere beton til håndværkere og private, der f.eks. er ved at bygge nyt hus, bygge om i det eksisterende eller støbe fundamentet til en udestue, skal der bruges meget vand.

Vandet indgår i selve produktionen af beton, og når lastbilerne, der har produceret og leveret betonen, efterfølgende skal vaskes.

“Vi bruger 1000 kubikmeter vand om året på lastbilvask, fordi bilerne skal renses ordentligt, inden der kan laves ny beton i dem,” fortæller Steen Madsen, der er indehaver af Dansk Mobil Beton, som holder til i industrikvarteret på Bækgårdsvej i Borup.

For at skåne miljøet mest muligt og undgå at skulle bruge drikkevand til lastbilvask har virksomheden netop bygget et stort regnvandsbassin, der kan rumme 150.000 liter vand.

Indtil videre kan vandet kun bruges til vask af lastbilerne, men nogle kvalitetsmålinger skulle meget gerne give grønt lys for, at vandet også kan bruges til selve betonproduktionen. Her handler det bl.a. om, at der ikke må være for meget salt/klorider og olie i vandet, fortæller Steen Madsen.

Forsyningssikkerhed

Regnvandsbassinet, som er ca. 40 meter langt, 3 meter bredt og 1½ meter dybt, har kostet i omegnen af halvanden million kroner at opføre.
Virksomheden har selv betalt, men har fået tilsagn om 200.000 kr. til projektering og indkøb af materialer fra miljøfonde.

Når det alligevel kan betale sig for Steen Madsen og hans virksomhed at opføre tanken, handler det også om forsyningssikkerhed.

“Vi hører til Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk, og de har ikke samme grad af forsyningssikkerhed som Borup Vandværk. Vi har oplevet at måtte ud og leje en tankbil med vand, fordi der blev lukket for vandet pga. et nedbrud. Det havde vi fået besked om i forvejen. Med ved et akut nedbrud kan vi ikke gøre noget. Hvis det sker, kan vi ikke arbejde,” siger han.

Hvis det nye regnvandsbassin er fyldt, kan det holde virksomheden gående 7-10 dage i højsæsonen. Ved hjælp af en app kan medarbejderne holde øje med, hvor meget vand, der er tilbage, og om det er nødvendigt at skifte over til vandværkets vand.

Sker det, er det ikke bare nogle haner, der skal drejes på for at skifte over.
Det er to helt spearate systemer, fortæller Steen Madsen, som ikke vil tage nogen chancer.

“Da vandværkets vandtryk i området er betragteligt lavere end trykket i vores eget vandværk, vil en fejl på systemet sende vores regnvand ud i drikkevandssystemet. Derfor er der to lukkede systemer,” siger han.

Arbejdet med regnvandsbassinet blev påbegyndt i foråret og afsluttet for et par uger siden. Her kan man se bassinet, inden der blev lagt ‘låg’ på.

Nedbringer vandforbrug

Med den nuværende brug af regnvandsbassinet vil Dansk Mobil Beton kunne halvere deres vandforbrug og spare, hvad der ca. svarer til forbruget i 20 husstande.

Bliver kvaliteten af vandet dømt god nok til produktion af beton, vil virksomheden blive helt selvforsynende, og den tanke huer Steen Madsen.

“Der vil selvfølgelig være en økonomisk gevinst, men hele miljøperspektivet og muligheden for at sikre forsyningen af vand spiller en rigtig stor rolle for os,” siger han og tilføjer, at naboen Borup Ressourcecenter i flere år har brugt genbrugsvand til produktionen.

Samlet set ville Dansk Mobil Beton og Borup Ressourcecenter bruge mere end 10 procent af Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværks kapacitet, hvis de ikke havde opsamling af regnvand.