Projekt om anvendelse af genbrugte byggematerialer i ny beton

Projekt om anvendelse af genbrugte byggematerialer i ny beton

Den øgede fokus på cirkulær ressourceøkonomi har skabt en interesse for blandt andet anvendelsen af gammel nedknust beton, som erstatning for sand og sten ved produktionen af ny beton. Derfor er det i stigende grad blevet et krav fra bygherrer og arkitekter, at man anvender genbrugsmaterialer fra for eksempel nedrivning af eksisterende bygninger, når der skal bygges nyt.

Idéen med projektet er at udvikle en ny beton med nedknust beton som tilslag til fremstilling direkte på byggeplads. Det vil give en besparelse af råstoffer og naturressourcer samtidig med materialespild reduceres. Problemet med at blande beton med nedknust beton som tilslag direkte på byggepladsen er. Det er at mange mobile blandeanlæg ikke kan producere beton i overensstemmelse med de gældende danske og europæiske standarder for betonfremstilling. Samtidig skal der tages hensyn til, at genanvendt betontilslag har nogle andre egenskaber end naturligt tilslag og dermed påvirker betonens egenskaber anderledes end konventionelt tilslag.

Hos Dansk Mobil Beton A/S har vi investeret i en ny specialdesignet bil med betonblandeanlæg. Det er en som kan producere beton i overensstemmelse med de gældende standarder. Med de i projektet udviklede økonomisk optimerede betonrecepter og det udviklede grundlag for produktion af beton. Det er med genanvendt beton som tilslag. Vil vi stå stærkt i markedet i forhold til at kunne opfylde den stigende efterspørgsel.

Støtte fra Innovationsfonden

Projektet er et samarbejde mellem Dansk Mobil Beton A/S og Teknologisk Institut. Det er gennemført med støtte fra Innovationsfonden, der blandt andet investerer i virksomheder med viden og idéer. Det er ideer der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark.