Vi sætter et grønt aftryk i en grå betonbranche

Vi sætter et grønt aftryk i en grå betonbranche

Betonindustrien har været under ‘luppen’ i ganske lang tid, og der er fokus på at skabe et større grønt fodaftryk end hidtil.
Dansk Mobil Beton i Borup har taget denne opgave på allerfineste og fornemmeste måde til sig. Ikke alene udvikler de undervejs – i takt med den grønne omstilling – de vælger således også en langt mere bæredygtig cementtype fra Aalborg Portland, FutureCem, for at betonen bliver endnu ‘grønnere’ efter endt produktion.
Derudover har virksomheden fokus på hele livscyklus’en af betonen og er med til at knuse gamle betonrester fra nedrivninger og bruger det i deres nye betonproduktion – og nej, styrkeklassen bliver ikke anfægtet af at have et grønt og bæredygtigt mindset.

Beton er faktisk verdens mest anvendte byggemateriale og derfor er det vigtigt at betonproducenterne leverer en ‘grøn’ indsats for at fremtiden kan stå lys og klar med virksomheder der kigger på klima og miljø. Her er det vigtigt at understrege at Dansk Mobil Beton A/S har og endvidere bidrager til at nedbringe CO2-udledningen i betonproduktionen, qua deres produktionsform.
Uden handling er der ingen reduktion! – og det er vigtigt for virksomheden i Borup, at de i al fald i en hel del år, har vist deres vilje til at arbejde med og bidrage til den ‘grønne omstilling’.
Som direktøren selv udtaler:
‘På denne måde sparer vi de jomfruelige materialer, men genbruger dét der allerede er brugt. Vi aflaster naturen på en hel ny måde uden at gå på kompromis med hverken kvalitet, styrke eller egenskaber.’

Kommuner og regioner udtaler ligeledes at de vil være ‘grønne’, så at skifte til nye fortovskantsten på en grå måde må være fortid. For her kan der snildt produceres ‘grøn kantstensbeton’ til at sætte de nye kantsten i.
‘Vi kigger selvfølgeligt meget på miljøbelastningen i vores produktion og vi vil som virksomhed være med til at skabe disse ‘grønne kommuner’ i den produktion vi kan tilbyde,’ lyder det fra Steen Madsen, direktør hos Dansk Mobil Beton i Borup.
‘Endvidere har vi fået udviklet en CO2-beregner, hvor vi kan dokumentere CO2-besparelsen i vores leverancer fremfor ganske almindelig og dermed konventionel beton leverancer,’ fortæller direktøren.
‘Det giver jo ingen mening at de kommuner, regioner eller private totalentrepriser himler op om bæredygtighed og så smider de CO2-reduktionen væk, fordi beregninger eksempelvis er for urealistiske eller fordi deres velkendte samarbejdspartnere ikke kan levere samme form for bæredygtighed i denne kaliber.’

Dansk Mobil Beton bruger for eksempel FutureCem som cement i deres betonproduktion, hvor styrken bibeholdes og hvor energiforbruget nedbringes.
‘Her i virksomheden har vi fokus på at levere et betonprodukt som beholder sin kvalitet og styrkeklasse men som kommer miljøet tilgode,’ fortæller Steen Madsen.
‘Derfor var det også nærliggende for os at få udviklet CO2-beregneren, så vi kan dokumentere de klima- og miljørigtige fordele vi kan levere, sammenlignet med traditionelle betonleverancer.’

Leave a reply