Roskilde går forrest med bæredygtig bydel

Roskilde går forrest med bæredygtig bydel

Dansk Mobil Beton har i en del år gået forrest i forhold til ‘den grønne omstilling’ og har efterspurgt leverandører på selvsamme. Materialet har ikke haltet og Dansk Mobil Beton har sat alle sejl ind for at fremskaffe løsninger der løftede deres ‘grønne profil’ ved blandt andet at bruge genbrugsbeton i deres betonproduktion. Det vil sige at virksomheden nedknuser gammelt betonaffald på stedet og bruger det som tilslag i den nye betonproduktion. Cementen, som er det materiale, som er den største synder af CO2-emissionen, har haltet i årtier; ikke fordi der ikke var innovation på feltet, men fordi der skulle certifikater og tilladelser ind over. Men nu, er Aalborg Portland, hvor cementen i Danmark købes til betonfabrikkerne, for at producere deres beton, kommet.

Betonproducenterne køber deres cement, der skal bruges i betonproduktionen, hos Aalborg Portland. Virksomheden har netop lanceret en ny cementtype: Futurecem er en ny CO2-reduceret cementtype, som er udviklet til en mere bæredygtig fremtid, hvor materialer som flyveaske og slagger fra henholdsvis kulfyrede kraftværker og stålindustrien, der idag benyttes til CO2-reduktion i betonproduktion, ikke længere er til rådighed.
Futurecem er en såkaldt kompositcement med en speciel blanding af materialer, der har et mindre CO2-aftryk og som effektivt erstatter en stor andel af de energitunge cementklinker der er grundbestanden i cement.

Dette hylder Dansk Mobil Beton, der i hele virksomhedens opsætning har skabt en ‘Grøn Beton’ hvor alt er genbrug og CO2-fri. Cementen var den eneste kilde tilbage i produktionen af betonen, hvor ‘Grøn Beton’ ikke kunne gøres fri for den store CO2-udledning.
Nu kan Dansk Mobil Beton blande beton i det grønne paradigme – og bidrage i stor del i den grønne omstilling og med mindre CO2-emission i fremtiden.

Roskilde Kommune – som ønsker at være fremtrædende i deres grønne profil – har fået øjnene op for den meget grønne måde at bygge på og har derfor – af flere omgange – hyret Dansk Mobil Beton til produktion af deres beton.

Seneste skud på stammen er fundamentet i Musicons grønne beboelsesområde er at få støbt et fundament af ren bæredygtighed. Et ‘Ressourceskur’ skulle bygges, og fundamentet skulle være lige så bæredygtig, som resten af agendaen i bydelen.
Ressourceskuret er en plads, for beboelsen, hvor affaldshåndteringen sker. Det vil sige at der blev støbt et bæredygtigt fundament med ‘Grøn Beton’ hvor Dansk Mobil Beton med stolthed kunne tilføre Futurecem i produktionen. Platformen vil så være den bærende konstruktion til ressourceskuret hvor boligernes affald håndteres fremover.

Det er ikke noget nyt at virksomheden Dansk Mobil Beton A/S vil profilere sig på deres grønne agenda.
Virksomheden har i en del år taget initiativer og foranstaltninger at være førende leverandør af beton i det grønne regi.
Dansk Mobil Betons koncept i det hele taget – det helt fundamentale – starter allerede i bæredygtighed, da virksomhedens koncept tager udgangspunkt i at minimere overproduktion, mindre tomkørsel og slidtage på det danske vejnet. Ydermere gør virksomheden en dyd ud af at genbruge gammelt betonaffald i en re-produktion, så affaldet af betonen reduceres.
Hele virksomhedens fundament er derfor allerede sat i den grønne retning, men virksomheden vil mere og udnytter hver en mulighed for at gøre deres grønne produkter grønnere end grøn. Det er en forretningsetik, der kræver ressourcer og enorme bakketoppe at bestige, men med den opsætning gør det klatreturenes besvær værd.

Den nyeste cementproduktion fra Aalborg Portland er derfor mere end velkommen hos Dansk Mobil Beton, der kan tilføje endnu et grønt flueben på deres rejse helt ind i det grønne paradigme.
Futurecem fra Aalborg Portland anvendes i beton og betonelementer, der certificeres efter betonstandarden DS/EN 206 DK NA:2020. Den nye cementtype gør sig særligt gældende som en afløser for Rapid cement, der med cirka 750.000 tons cement om året er den mest anvendte cementtype i Danmark.
Sammenlignet med Rapid cement har Futurecem et 30 procent lavere CO2-aftryk, mens den bibeholder en høj styrke og fremstilles i samme styrkeklasse 52,5 MPa, som er den højeste styrkeklasse.