Test: Mobilbeton stærkere end traditionel tromlebeton

Test: Mobilbeton stærkere end traditionel tromlebeton

En uafhængig amerikansk undersøgelse viser blandt andet at trykstyrken i beton. Der er produceret af en volumetrisk mixer, er marginalt højere end konventionelt produceret beton.

Mobilbeton (beton produceret på en volumetrisk betonmixer). De har i mere end 50 år været et stærkt alternativ til de almindelige betonværker i hele verden. Produktionsmetoden er meget udbredt i blandt andet USA og England, men i Danmark er det kun Dansk Mobil Beton. Der kan levere beton produceret direkte på byggepladsen via en volumetrisk mixer.

I sommeren 2010 bad den amerikanske sammenslutning af producenter af mobilbeton (WMMB) det uafhængige konsulentfirma Terracon. Det var om en komparativ analyse af beton produceret ved hjælp af en volumetrisk mixer og på et traditionelt betonværk.

Analysen konkluderer, at mobilbeton fuldt ud matcher traditionel tromlebeton. Det er hvad kvaliteten angår og faktisk viser sig at være marginalt bedre på nogle områder.

Både tromlebeton og den volumetriske beton blev produceret ved hjælp af råvarer fra den samme kilde og med et identisk mix-design. Betonen blev fremstillet i overensstemmelse med standarder udarbejdet af ASTM International. Det var alle forsøg blev udført af teknikere, der var certificerede af American Concrete Institute (ACI).

Marginalt højere trykstyrke

Trykstyrken i betonen blev testet efter henholdsvis 7, 28 og 56 døgns hærdning og viste, at den volumetriske beton havde en marginalt højere trykstyrke på alle tre målepunkter. Den overordnede konklusion på analysen er dog, at de to produktionsmetoder generelt leverer lignende resultater, når de samme materialer anvendes til fremstilling af betonen.

Læs hele rapporten her.