Mobilbeton - et overset potentiale for reduktion af divhusgasser

Mobilbeton - et overset potentiale for reduktion af divhusgasser

Beton er det mest anvendte byggemateriale i verden idag.
Reelt betyder det, at der hvert år produceres beton svarende til ikke mindre end 2 tons pr. indbygger på hele kloden.

Da produktionen af beton samtidig er ansvarlig for fem til ti procent af den globale udledning af drivhusgasser, er det værd at fokusere på den måde vi producerer beton på idag.

Selv mindre reduktioner i mængden af produceret beton kan således have stor betydning for udledningen af drivhusgasser globalt set.

Det er ikke unormalt med en overproduktion på ti til femten procent ved levering af fabriksfremstillet beton og dermed ti til femten procent større udledning af CO2 end nødvendigt, når man på byggepladsen skal sikre sig, at der er tilstrækkelig med beton til den aktuelle støbning. Men der findes en løsning!

Hos Dansk Mobil Beton i Borup på Sjælland har man mange års erfaring i at producere beton via en såkaldt volumetrisk betonmixer. Den er i princippet en betonfabrik i miniudgave, som står bag på en lastbil. Lastbilen medbringer selv alle de nødvendige ingredienser/materialer inkl. vand, der skal bruges til at blande betonen.

I modsætning til konventionelle betonleverandører rummer mobilebetonen således en række miljømæssige fordele. Først og fremmest fordi betonmixeren producerer betonen direkte på byggepladsen og kun i nøjagtige den mængde, der er brug for.

Desuden er produktionsmåden meget mindre ressourcekrævende end traditionel betonproduktion, fordi Dansk Mobil Beton ikke skal drive en traditionel fabrik. Og sidst – men ikke mindst – betyder produktionsmåden meget mindre tomkørsel og dermed mindre udledning af CO2.

Metoden er ikke ny, men blev opfundet i USA allerede tilbage i 1964.
Produktionmetoden er meget udbredt i USA og store dele af Europa. Det er i Danmark hvor Dansk Mobil Beton den eneste leverandør af mobilbeton.

*MIT (Massachusetts Institut of Technology): Paving the way to greenhouse gas reductions, 2011.