Dansk Mobil Beton deltager i Innovation Pilot på DTU

Dansk Mobil Beton deltager i Innovation Pilot på DTU

Dansk Mobil Beton er blandt de virksomheder. Det er der stiller sig til rådighed for de ingeniørstuderende på DTU under det nye samarbejdsformat Innovation Pilot.

Spørgelysten blandt de studerende var stor. Det var da Dansk Mobil Beton forleden præsenterede sin case for de ingeniørstuderende på DTU Diplom i Ballerup.

Innovation Pilot er et nyt samarbejdsformat for virksomheder og studerende, hvor de studerende arbejder med en konkret udfordring eller idé, defineret af virksomheder.
“Formålet med kurset er at udvikle den studerendes innovationskompetencer i forbindelse med virkelige udfordringer, stillet til rådighed af rigtige virksomheder,” fortæller direktør Steen Madsen fra Dansk Mobil Beton, der selv var tilstede og mødte de studerende på opstartsmødet.
“Som virksomhed vil vi gerne kunne bidrage til, at de ingeniørstuderende får noget praktisk erfaring med reelle udfordringer, som dem de kommer til at møde, efter studiet,” fortsætter Steen Madsen.
Det er netop muligheden for at træne de studerendes evner til at arbejde i tværfaglige teams med konkrete problemstillinger i en innovationsproces. Der er hele formålet med kurset, som DTU indførte i foråret. Det er gjort obligatorisk for de studerende på diplomingeniøruddannelsen fra dette semester.

Forventer at blive udfordret

“Ved at deltage får vi muligheden for at få undersøgt nogle problemstillinger ud fra flere forskellige ingeniørfaglige vinkler. Det forventer vi os meget af,” fortæller Steen Madsen.
“Vi vil gerne udfordres på vores måde at tænke forretningen på og med den interesse og spørgelyst. Som der blev lagt for dagen af de to hold studerende, som valgte vores case. Der er jeg sikker på, at der kommer noget spændende ud af processen,” slutter Steen Madsen.