Miljøvenlig beton

Miljøvenlig beton

Medierne kalder på forbedringer ud fra de initiativer og profetier der lyder fra Dansk industri.
Forbedringer har set lyset hos Dansk Mobil Beton A/S i mange år. Når du vælger beton fra Dansk Mobil Beton A/S vælger du samtidigen miljørigtig løsning.
“For det første producerer vi præcis den mængde beton, som du har behov for. Hverken mere eller mindre. Hos os er der ikke behov for overproduktion, som er velkendt, for at sikre sig, at betonen rækker til projektet,” lyder det fra Steen Madsen, adm. direktør hos Dansk Mobil Beton A/S.
“For det andet er vores produktionsløsning meget mindre ressourcekrævende end traditionel betonproduktion, da vi ikke skal drive en traditionel fabrik. Og sidst, men ikke mindst, betyder vores produktionsform meget mindre tomkørsel og dermed mindre CO2-udledning.”

Dansk Mobil Beton A/S blander betonen på stedet i deres mobile betonmixere.
“Når du handler hos os, kommer betonværket til dig,” lyder det fra betonproducenten, Dansk Mobil Beton A/S.
Blanding af beton på stedet sikrer at lang transporttid eller forudsete forsinkelser på byggepladsen ikke kommer til at påvirke kvaliteten af betonen. Samtidig betyder den fleksible produktionsform at man kan justere eller omstille produktionen af beton til alle mixtyper, sætmålsvariationer samt styrkeklasser, indenfor få minutter.

Fremstilling af ny beton er årsag til mellem fem og ti procent af det samlede CO2-udslip årligt. Dette skyldes først og fremmest at produktionen af beton er enorm energikrævende i alle dets faser.

Betonfabrik i miniudgave

Dansk Mobil Beton A/S leverer betonen ved at producere den direkte på stedet, hvor den skal bruges, i en såkaldt mobilblander, altså en volumetrisk betonmixer, som står bag på en lastbil. Lastbilen medbringer selv alle de nødvendige materialer, inklusive vand; der i øvrigt – fremadrettet – vil være genbrugsvand, det vil sige opsamlet regnvand, der skal bruges for at blande betonen.
“Selve blandingsprocessen begynder med et batchmålesystem, der styrer, hvor store mængder råmaterialer, der skal føres ind i blandekammeret. Herefter føres den færdige beton via blandesneglen ud på støbestedet,” forklarer Steen Madsen, Dansk Mobil Beton A/S.
“Med en kapacitet på 8 til 12 m3 kan vores biler dække de fleste behov, men ved større projekter har vi mulighed for at opsætte siloer med råmaterialer, som reelt betyder, at du har din egen betonfabrik til rådighed på byggepladsen.”

Qua den mobile løsning og dermed mindre vejslidtage på det offentlige vejnet, er Dansk Mobil Beton A/S gået i den bæredygtige retning.
“Med vores produktion har vi helt klart mange faktorer der er langt mere bæredygtige end hos de traditionelle betonleverandører. Vi har dog fokus på, at tage skridtet videre og dermed et ønske om at udvikle os kontinuerligt i den bæredygtige retning. Vi tager derfor mange foranstaltninger, der sikrer, at vi fremadrettet bliver endnu mere bæredygtige og ‘grønne’,” fortæller direktøren.

Grøn Beton

Som den første leverandør af beton i Danmark. Vi kan hos Dansk Mobil Beton A/S levere bæredygtig ‘grøn’ beton – til levering dag til dag.
Grøn Beton er baseret på at 100 procent af tilslaget, det vil sige sten og grus, er erstattet med knust beton. Det vil svarer til, at 80 procent af den færdige beton består af genbrugsmaterialer. Det er uden at det går ud over hverken betonens styrke eller egenskaber.
Grøn Beton kan, ligesom traditionel beton, leveres i alle sætmål og styrkeklasser.
“Vi er lige nu inde i en innovationsproces der vil muliggøre at vi også kan erstatte almindeligt drikkevand med genbrugsvand. Ikke alene i betonproduktionen, men også efterfølgende i forhold til afvaskning af vores biler,” fortæller Steen Madsen.

Innovationsprojektet er for nyligt blevet godkendt. Hvad det er et præcist indeholder vil Steen fortælle, når de sidste ender mødes og projektet søsættes.
“Vi glæder os over, at det er muligt at følge de grønne fodspor vi har sat. Vi vil udmærke os endnu mere som en bæredygtig og ansvarlig betonleverandør,” slutter Steen Madsen, adm. direktør hos Dansk Mobil Beton A/S i Borup.