Hos os er der noget om snakken

Hos os er der noget om snakken

Der er politisk fokus på bæredygtig udvikling og reduktion af CO2-aftrykket, især i betonindustrien.
Samtidig skal den gode betonkvalitet fastholdes.
Kernefokus ligger på tilsætning af cement, som er det afgørende komponent i betonen og også den største ‘synder’ i forbindelse med udledningen. Cement står for cirka fem procent af den globale CO2-udledning.

Beton er verdens mest anvendte byggemateriale og betonindustrien står, alene, for cirka otte procent af den samlede globale udledning af CO2.
Udledningen forventes at stige i fremtiden, qua de store behov for boliger i lande som Asien, Afrika og Sydamerika.

Politisk menes der, at reduktion av CO2-udledningen fra betonbyggeriet i Danmark skal nås gennem en række tiltag, der hver især bidrager mere eller mindre til reduktionen.
“Hos Dansk Mobil Beton lader vi det dog ikke blive ved snakken. Vi har rent faktisk taget ‘snakken’ og implementeret den i vores beton. Vores kunder kan dermed forvente at få leveret bæredygtighed og ansvarlighed direkte til deres dør, og dermed i deres beton,” udtaler Steen Madsen, adm. direktør for Dansk Mobil Beton i Borup.
“Betonproduktionen – i alle dets faser – er enormt energikrævende og dermed én af de industrier, der på verdensplan har størst CO2-udledning.”

I Danmark alene bruges cirka otte millioner tons beton hvert år. Tidligere tiltag, som at bruge flyveaske i stedet for cement i fremstillingen af beton, hvilket betyder mindre CO2-udslip, er ikke nok for en virksomhed som Dansk Mobil Beton, der ønsker at være frontløber på den langsigtede bæredygtige betonproduktion.
“Flyveaske er et affaldsprodukt fra kulfyrede kraftværker, som er under udfasning. Det er derfor afgørende at udvikle alternativer, for ikke at forhøje CO2’en under fremstilling af beton fremadrettet,” lyder det fra direktøren hos Dansk Mobil Beton.
“Vi har blandt andet skabt en række løsninger på bæredygtig beton, baseret på nedknust beton. I de nye betontyper er 100% af tilslaget erstattet med nedknust genbrugsbeton og opsamlet regnvand og dermed spares der på udvinding af jordens råstoffer og ressourcer, samtidig med at vi genbruger dele af de enorme mængder betonaffald, der hvert år skabes i Danmark.”

Udover konceptet med at genbruge betonaffald, tilbyder virksomheden ligeledes entreprenører at knuse deres betonaffald til genanvendelse i deres bygge- og anlægsprojekter.
“Vi vil gerne gøre en forskel, i alle aspekter. Det er ‘win-win’ for alle og der er en langsigtet og økonomisk værdi i det, for erhverv, klima og miljø. Ved at tilbyde services, der går ud over vores egen produktion af bæredygtig beton, håber vi at få flere leverandører/producenter på markedet med i den bæredygtige retning,” understreger Steen Madsen.

Cirkulær økonomi er altså på dagsordenen hos Dansk Mobil Beton A/S i Borup.
“Vi ser det som vores pligt og som et ansvar overfor kommende generationer, at vi finder løsninger, som indeholder innovation, grønnere produktudvikling og ikke mindst tilpasning til fremtidens markeder, som er præget af de globale udfordringer,” lyder det fra direktøren.

Udover at kigge på ‘vugge-til-vugge’ konceptet, så har Dansk Mobil Beton A/S i sig selv en hel række tiltag og services, der stiller virksomheden forrest i rækken af ‘bæredygtige produktions-‘ virksomheder:
Dansk Mobil Beton A/S er den eneste udbyder af mobilbeton i Danmark. Betonen produceres på stedet i lige præcis den mængde og kvalitet som kunden ønsker. Dette sikrer en fleksibel produktionsform, hvor det er muligt at justere eller omstille produktionen af beton til alle mixtyper, sætmålsvariationer samt styrkeklasser indenfor få minutter. Med denne form sikres der ligeledes at der ikke bliver overproduceret af beton, som typisk ligger mellem ti og femten procent. Produktionsformen er ligeledes mindre ressourcekrævende end den traditionelle betonproduktion. Mindre tomkørsel på det danske vejnet bidrager ligeså til bæredygtighed.
“Vi er for tiden i gang med langt flere tiltag på ‘det grønne område’ og vi har, qua vores forpligtelse i henhold til vores CSR-profil, et kontinuerligt flow på udvikling og forbedring af vores produktion på fremtidigt plan,” slutter Steen Madsen, adm. direktør hos Dansk Mobil Beton A/S.

Leave a reply