Bæredygtig beton baseret på genbrugsbeton

Bæredygtig beton baseret på genbrugsbeton

Vi har med støtte fra Innovationsfonden og i samarbejde med Teknologisk Institut og Norrecco udviklet en række nye kvalitetsbetoner baseret på op til 100% genbrugsbeton, som vi sælger direkte til både private og professionelle, som ønsker at bygge grønt.

En stor del af det byggeaffald, der hvert år skabes i Danmark består af gammelt beton fra nedrivninger eller overskud i forbindelse med nybyggeri. Samtidig kan man konstatere, at de eksisterende grusgrave er ved at løbe tør for de materialer. Der er blandt andet anvendes i forbindelse med produktionen af ny beton til byggeri.

Derfor har Dansk Mobil Beton været den drivende kraft i udviklingen af en række betoner. Det er hvor tilslag i form af sten og grus kan erstattes fuldstændigt med nedknust genbrugsbeton i forskellige fraktioner. Det betyder reelt, at den færdige beton kommer til at bestå af ca. 80% genbrugsmaterialer og dermed reducerer ressourceforbruget markant i forhold til produktionen af traditionel beton. Det er vel at mærke uden at det går ud over betonens styrke eller egenskaber i øvrigt. Vi kalder det økovenlig bæredygtig beton.

Den nye beton leveres som traditionel sætmålsbeton, vibreringsfri beton, jordfugtig beton og kantstensbeton. Alle i passiv miljøklasse.