Et grønt mindset i en grå branche

Et grønt mindset i en grå branche

Dansk Mobil Beton A/S i Borup har sat kulør på deres betonproduktion.
‘Grøn Beton’, der er lige så grå som den traditionelle beton, er virksomhedens bæredygtige produkt i en branche, der står for 7 procent af den samlede globale CO2-udledning.
En branche, der i forvejen er tynget af at finde nye veje, nye produktionsformer og dermed innovationer, for at mindske CO2-udledningen og være bidragsyder til målet af ‘den grønne omstilling’.

Når en virksomhed udviser et ansvar og dermed effektiviserer tanke til handling, skulle man tro, at virksomheden ville blive båret på hænder og fødder på grund af den innovative produktionsform og bidraget til at kunne skabe langt flere ‘bæredygtige byer’ (Verdensmål/SDG 11).
Men det skulle vise sig anderledes!

Til trods for at hovedparten i Danmark er af den opfattelse at vi er et bæredygtigt og ansvarligt samfund, så har Dansk Mobil Beton mødt mange bjerge at bestige i forbindelse med salg af den bæredygtige produktionsform – og der er stadig lang vej til toppen og dermed målet.
“Hos Dansk Mobil Beton arbejder vi hele tiden på at skabe løsninger som tilgodeser klima og miljø – uden at gå på kompromis med kvalitet og styrke,” fortæller administrerende direktør hos Dansk Mobil Beton A/S, Steen Madsen.
Ikke alene er produktionsformen ‘Grøn Beton’ et miljørigtigt produkt, for hele virksomhedens fundamentale koncept bygger på bæredygtighed og CO2-reduktion.

Dansk Mobil Beton er den eneste udbyder af mobil beton i Danmark:
“Når du handler hos os, kommer betonværket til dig,” lyder det fra Steen Madsen.
“Det vil sige, at vi producerer betonen på stedet, hvilket sikrer, at lang transporttid eller uforudsete forsinkelser ikke kommer til at påvirke kvaliteten af det leverede betonprodukt.”
Men ikke nok med det, så har Dansk Mobil Beton med deres forretningskoncept også andre miljømæssige fordele:
“Konceptet sikrer at unødvendig kørsel til og fra byggepladsen kan minimeres markant, hvilket afføder mindre kørsel og dermed mindre CO2-udledning, samt mindre slitage på køretøjet samt det offentlige vejnet.”

Dansk Mobil Beton producerer betonen i en volumetrisk betonmixer, det vil sige en mobilblander, som i princippet kan anses som en betonfabrik i miniudgave, som står bag på en lastbil. Lastbilen medbringer selv alle de nødvendige ingredienser, altså materialer, inklusive vand, der skal bruges til at blande betonen. Selve blandeprocessen begynder med et batchmålesystem, der styrer, hvor store mængder råmaterialer, der skal føres ind i blandekammeret. Herefter føres den færdige beton via blandesneglen ud på støbestedet.

Ydermere tilbyder Dansk Mobil Beton, entreprenører, kommuner og andre instanser, at genbruge eksisterende betonaffald i ny betonproduktion.
Dansk Mobil Beton, kan på stedet – for eksempel på byggepladsen – nedknuse betonen og tilsætte den knuste beton i betonproduktionen af ‘Grøn Beton’.
“Dette sikrer stigende genanvendelse af materialer, mindsker affaldsmængder, reducerer CO2-forbruget og minimerer kørsel og dermed slitage på køretøjet og vejnettet,” lyder det fra virksomheden.

Dog – til trods for at konceptet og produktionsformen uden tvivl lyder som det helt rigtige valg af betonleverance – har virksomheden mødt udfordringer i forhold til salg og dermed implementeringen af ‘Grøn Beton’ på den danske jord.
“Vi har nu valgt at gå den ‘tunge vej’, for vi ønsker ikke at give op. Vi tror på vores koncept, hele vores forretningsgrundlag og vi følger vores ønske om at bidrage til ‘den grønne omstilling’. Vi er gået langt for at komme hertil og vi vil gå endnu længere, selvom det er mere op ad bakke end ned ad bakke. Vi sætter alle sejl ind. Vi har allieret os med eksperter indenfor markedsføring og kommunikation, og dermed udbredelse af kendskab for produktet. Vi er kommet et skridt nærmere toppen, det vil sige målet, men der er stadig lang vej forude. Vi har holdt møder med kommuner samt andre instanser, for at åbne deres øjne op for vores grønne produkt og vores mobile produktionsform. Ydermere har vi valgt, at den bæredygtige beton skal koste det samme som den konventionelle beton, til trods for at produktionen for ‘Grøn Beton’ er langt mere omkostningstungt for os end den konventionelle beton,” slutter Steen Madsen, Dansk Mobil Beton A/S.