Agil byggeleverandør

Agil byggeleverandør

For Dansk Mobil Beton A/S i Borup handler tilgangen til kunderne om at være klar og imødekommende for forandringer, omstillingsparat, tilpasningsorienteret og hurtig – hele tiden.
“Agil tilpasning via virksomhedens løsninger vil være uundgåelig i de kommende år, for det vil være netop den tilgang vi kommer til at leve af i fremtiden,” fortæller direktøren hos Dansk Mobil Beton A/S, Steen Madsen.
“Vi har fokus på forandringsparathed, tilpasning, omstilling og bæredygtighed – det vil bringe vores virksomhed sikkert ind i fremtiden.”

Verden er i en konstant forandring og i de senere år med en voldsom stigende hastighed. Det betyder at virksomhederne skal tilpasse sig forandringerne i deres virksomhedsstrategi, løsninger og koncepter.
“Arbejder virksomhederne ikke med den nye virkelighed, så smuldrer fundamentet,” lyder det fra direktøren.

Vi stræber

“Vi stræber – kontinuerligt – efter innovative forbedringer i vores produktløsninger og arbejdsprocesser, som tilpasser sig forbrugerne og efterspørgslen på markedet. De agile metoder imødekommer et krav om konstant innovation og hurtig omstilling, som vi idag ser overalt i vores samfund.”
Og agilt må Dansk Mobil Beton A/S betegnes for at være. Alene konceptet med en mobilblander, der blander betonen på stedet giver mulighed for tilpasning, omstilling og imødekommenhed.

Dansk Mobil Beton A/S er den eneste udbyder af mobilbeton i Danmark.
“Når du handler hos os, kommer betonværket til dig og din beton produceres på stedet i lige præcis den mængde og kvalitet, som du ønsker. Ved at blande betonen på stedet, sikrer, at lang transporttid eller uforudsete forsinkelser på byggepladsen ikke kommer til at påvirke kvaliteten af det leverede betonprodukt,” fortæller den administrerende direktør.
Samtidig betyder den fleksible produktionsform, at man kan justere eller omstille produktionen af beton til alle mixtyper, sætmålsvariationer samt styrkeklasser indenfor få minutter. Det er endda også muligt at tage hensyn til faktorer som temperatur og nedbør ved produktionen.
“I forbindelse med bygge- og anlægsprojekter er det vigtigt med fleksible underleverandører, der kan tilpasse sig kundernes behov.”

I modsætning til

I modsætning til konventionelle betonleverandører rummer Dansk Mobil Beton A/S både en række miljømæssige og økonomiske fordele.
“Vi har fokus på vores grønne profil ligeså og arbejder på at skabe et produkt, som er bæredygtigt og som gerne skal ende ud med at koste det samme, som et ikke-bæredygtigt betonprodukt,” fortæller Steen Madsen.
“Vi arbejder hele tiden på at finde de bedste løsninger for vores kunder, samtidig med at vi tager et ansvar overfor klimaet og miljøet.”

Tilpasningen til kunderne er dog ikke det eneste Dansk Mobil Beton A/S i Borup leverer. Virksomheden finder, som direktøren også fremhæver, metoder der tilgodeser klima og miljø.
“Vi har blandt andet valgt at Borup Ressourcecenter er modtager af vores betonaffald fra afvaskning af vores biler. Deres anlæg ligger 50 meter fra vores vaskeplads. Affaldet bruges til fremstilling af knust beton. Det er en genanvendelse til betonproduktionen, vejfyld med mere,” fortæller direktøren for Dansk Mobil Beton A/S.

At være agil betyder også, at man kan tilpasse sig og agere i samskabelse, det vil sige co-creation, med sine kunder og samfundet. Det handler også om at lytte på de forespørgsler, der kommer undervejs, herunder blandt andet forespørgslen efter et langt mere bæredygtigt produkt.
Dansk Mobil Beton A/S har med støtte fra Innovationsfonden skabt en række recepter på bæredygtig beton baseret på nedknust genbrugsbeton. Alle recepterne er udviklet og testet i samarbejde med Teknologisk Institut.
“I de nye betoner er 100% af tilslaget – sten og grus – erstattet med nedknust genbrugsbeton. Dermed spares der på udvinding af jordens rådstoffer og ressourcer samtidig med at vi genbruger dele af de enorme mængder betonaffald, der hvert år skabes i Danmark,” forlyder det fra virksomheden.

Det betyder

Reelt betyder det, at 100% af tilslaget – sten og grus – erstattes af knust beton. Det svarer til, at 80% af den færdige beton består af genbrugsmaterialer. Det er uden at det går ud over hverken betonens styrke eller egenskaber.
Virksomheden kalder produktet som ‘Grøn Beton’, selvom farven er grå, som traditionel beton. Men betonen er bæredygtigt og derfor er det ‘Grøn Beton’. Den ‘Grønne Beton’ leveres som traditionel beton (sætmål), vibrationsfri beton, jordfugtig beton og kantstens beton. Alle i passiv miljøklasse.
“Kommunerne er underlagt nogle processer og det handler – i følge de 17 verdensmål – om at skabe blandt andet bæredygtige byer. Det kan vi qua vores ‘Grønne Beton’ bidrage med på et absolut højt plan. Da vi har alle aspekter med i vores produktion og leverance,” slutter direktør for Dansk Mobil Beton A/S, Steen Madsen.