Betalingsbetingelser

betalingsbetingelser

Salg til private

Ved salg til private kræves forudbetaling før levering af beton og eventuel pumpeydelse.

I forbindelse med fremsendelse af ordrebekræftelsen oplyses det samlede beløb på leverancen inkl. moms, som skal indbetales på vores konto i 
Sydbank, reg.nr. 6823 konto 1129203
eller via Mobilepay (læs mere her), således at pengene fremgår af vores konto forud for leveringen. Har vi ikke registreret betalingen, vil det medføre forsinkelse i leveringen. 

Afviger den endelige leverance fra bestillingen vil eventuel overskydende indbetaling blive tilbageført til kundens bankkonto i forbindelse med fremsendelse af den endelige faktura. 
Bemærk, at der kan gå op til 3 bankdage, før pengene er til rådighed. 
Er der leveret ekstra ydelser i form af for eksempel mere beton eller ikke aftalt forlænget byggepladstid m.v., opkræves den manglende betaling i forbindelse med fremsendelse af den endelige faktura. 

Salg til erhverv

Som erhvervskunde kan du få oprettet en konto hos Dansk Mobil Beton. 
Dette forudsætter, at din virksomhed har et gyldigt CVR-nummer. 
I forbindelsen med oprettelsen foretages en kreditvurdering af virksomheden. Kan der ikke opnås en tilfredsstillende kreditvurdering kræves forudbetaling før levering af beton og eventuel pumpeydelse.
Ved tilfredsstillende kreditvurdering og/eller tilfredsstillende betalingshistorik ydes der som udgangspunkt en kredit mellem DKK 10.000,- og DKK 100.000,-
Betalingen for leveret beton og eventuelle pumpeydelser m.v. opkræves i henhold til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Dansk Mobil Beton er til enhver tid berettiget til at foretage en (fornyet) kreditvurdering af køber. 
Hvis det med baggrund i kreditvurderingen er nødvendigt, er Dansk Mobil Beton berettiget til ved fremtidige leveringer at kræve sikkerhed eller kontant betaling ved levering. 

ved krav om forudbetaling

I forbindelse med fremsendelse af ordrebekræftelsen oplyses det samlede beløb på leverancen inkl. moms, som skal indbetales på vores konto i 
Sydbank, reg.nr. 6823 konto 1129203
eller via Mobilepay (læs mere her), således at pengene fremgår af vores konto forud for leveringen. Har vi ikke registreret betalingen, vil det medføre forsinkelse i leveringen. 

Afviger den endelige leverance fra bestillingen vil eventuel overskydende indbetaling blive tilbageført til kundens bankkonto i forbindelse med fremsendelse af den endelige faktura. 
Bemærk, at der kan gå op til 3 bankdage, før pengene er til rådighed. 
Er der leveret ekstra ydelser i form af for eksempel mere beton eller ikke aftalt forlænget byggepladstid m.v., opkræves den manglende betaling i forbindelse med fremsendelse af den endelige faktura. 

Afbestilling

Såfremt leveringstidspunktet for en leverance/delleverance ønskes ændret eller leverancen ønskes annulleret, skal meddelelse herom gives inden kl. 8:00 hverdagen før det aftalte leveringstidspunkt. 
Sker ændringer i leveringstidspunktet senere end kl. 12:00 – 2 dage før det aftalte leveringstidspunkt, opkræves et gebyr for sen afbestilling tillige med eventuel køretid/forgæves kørsel og omlæsning. 
Gebyrer herfor modregnes i eventuel forudbetaling eller faktureres efterfølgende.